Ny bestyrelse

Bafo holdt årets Generalforsamling d. 4. september, og det er der blandt andet kommet en ny bestyrelse ud af.
Vores nye formand er blevet Clément – og bestyrelsen tæller desuden: Henning, Jonas, Rikke (kasserer) og Theis – med Jesper som suppleant.