Bafo do Mundo's Historie

Den korte version

Bafo do Mundo kan føre sin historie tilbage til det første karneval i København i 1982. Dengang startede gruppen som Karnevalsgruppen Krig og Fred, der primært optrådte i fredspolitiske sammenhænge. Det er mange år siden, og der er sket mange ændringer fra den gang til i dag. Navnet Bafo do Mundo er portugisisk og betyder et pust fra verden eller verdens ånde.

Karnevalsgruppen Krig og Fred blev oprettet i 1982 af medlemmer af det socialistiske kor Oktoberkoret. Gruppen virkede fra pinsekarnevallet i maj 1983 frem til 1997, hvor foreningen skiftede navn til Bafo do Mundo Sambaskole.

Karnevalsgruppen Krig og Fred var en del af fredsbevægelsen. I 1987 fremstillede de hovedet af den amerikanske præsident Ronald Reagan i papmaché. Hovedet blev båret rundt i København under byens pinsekarneval, som en protest mod USAs atomvåbenoprustning. Figurerne kan i dag opleves på Nationalmuseet, hvor de indgår i samlingen Danmarks Nyere Tid.

Den lange version

Gruppens historie handler om en gruppe politisk aktive unge mennesker, som i 70-80’erne forsøgte at forbinde det politiske med det kreative på tværs af partipolitiske strukturer. Ved sang og gadeteater at formidle politiske temaer på en enkel og banal måde, men alligevel med stort engagement, alvor og dybde. Det var ikke så meget tvivl om, hvad vi ville med udtrykket. Det var mere vanskeligt at få hold på rytmerne og dansetrinene — i begyndelsen.

Først langt senere skete de ændringer i gruppen, som førte til den udvikling Bafo do Mundo i dag er midt i. I starten handlede det om noget helt andet.

1982
Oktoberkoret deltager i det første københavnske karneval i nyere tid. Mødes i Østerbro Kulturhus i Århusgade. Koret blev forinden kontaktet af en gruppe, som ønskede sang til det, de spillede. Vi sang 3 sange på portugisisk: Tristeza, A Felicidade og 0 nosso amor. Vi var klædt i rødt og havde en slags paradevogn med, hvor der sad en mindre fredsdue i toppen. Senere kom denne fredsdue på en større “udenlandsrejse”, et fredspolitisk arrangement og den havnede siden hen på et nutidshistorisk museum i Minsk, hvor den muligvis stadig befinder sig.

1983
Ud af Oktoberkoret har en del af kormedlemmerne dannet karnevalsgruppen Krig og Fred, hvilket samtidig er gruppens tema til karnevalet. Efter pinsekarnevalet deltager gruppen på Roskilde Festival (2.-3.7.), Land og Folk festivalen i Fælledparken (20.8.), et arrangement på Louisiana med titlen “Fred og Menneske” (4.9.), samt en Fredsdemonstration på Rådhuspladsen (29.10.).

1984
Deltager i Påskemarchen (15.4.), et fredspolitisk arrangement. Til karnevalet (9.-11.6.) optræder Krig og Fred med temaet EF, om afstemning til EF-parlamentet, som ville finde sted kort efter karnevalet. Land og Folk Festival (19.8.), Fredsdemonstration på Rådhuspladsen (27.10.) med temaet “Danmark atomvåbenfri”.

1985
Arrangement på Rådhuspladsen i anledning af 50 året for Danmarks befrielse (4.5.). Vi deltager med en selvkørende lift, som kan skydes i vejret, og det lykkedes os at afpasse vores indmarch og få placeret liften modsat daværende statsminister Poul Schlüter, og idet han skal holde sin tale, rejses liften, medens der bliver spillet “Kringsat av fiender”. Vi ønskede, at publikum skulle vende ryggen til Schlüter, som protest mod det borgerlige politiske Danmark, som langt hen i krigen efter vores opfattelse havde miskrediteret Danmarks navn og renomme, både over for danskere og over for vores allierede. At andre kastede med æg mod statsministeren lå uden for vor drejebog.

Kort før karnevalet deltog vi i et TV-program (22.5.), som hed Kajplads 114, produceret af Poul Nesgaard. Her havde vi igen fornøjelsen at være “back up” for Poul Schlüter, da han deltog i programmet, idet vi i vores forberedelser til karnevalet var ved at lave en stor dukke af Poul Schlüter foruden dæmoniske dragter symboliserende schlütersk bagstræb.

Til karnevalet arbejdede vi med temaet “Lysets og mørkets kræfter”. Temaet var især begrundet i den politiske virkelighed, som havde afstedkommet en af de allerstørste demonstrationer omkring påsken, hvor bl.a. Holmen som er den ø, og hvorpå Christiarrshorg blev trukket af -demonstrerende faggrupper.

Vi lavede et optrin til karnevalet, hvor finalen var at vælte Schlüter, dvs. dukken, og så levede vi alle lykkeligt til vores dages ende. Grundlovsdag deltog vi i et arrangement arrangeret af SID, dels på Christiansborg slotsplads dels på Fælledparken, hvor vi bl.a. fik sat et TV op og så landskampenen. Danmark vandt 4-2 over det daværende USSR, og der var ølstrække herhjemme, og vi var ved at kvæles i billig tysk øl, som hed Jever. Det smagte ligesådan.

Cykeltræf fra København til Oslo (27.7..-8,8.), hvor vores fredsdue, en ny due lavet af smeden på Christiania, blev spændt bag på en tandem. Land og Folk Festival (18.8.). Århus Festuge (7.9.). Fredsdemonstration på Langelinie (29.9.) mod et amerikansk krigsskib. Anti-Schlüter demonstration (2.10.) på Christiansborg Slotsplads med Schlüter-hovedet fra karnevalet placeret i en skraldespand. Fredsdemonstration på Rådhuspladsen (27.10.). Fredsdemonstration og parlamentariker konference (29.11.), hvor bl.a. Oluf Palme mødte op og hilste på os.

1986
Marts måned. Påskedemonstration og mindehøjtidelighed for Oluf Palme på Rådhuspladsen. Til karnevalet har vi Krig og Fred valgt “Norden som atomvåbenfri zone” som tema. Arrangement i Kongens Have (6.8.) for atombomben over Hiroshima. Land og Folk Festival (17.8.). Fredsdemonstration på Rådhuspladsen i oktober.

1987
Til karnevalet (6.-7.6.) havde vi valgt temaet “Stjernekrig”, hvor vi havde lavet en dukke af Ronald Reagan. Fredstræf i Stockholm i juli måned. Fredsdag i Kongens Have (6.8.). Land og Folk Festival (16.8.). Schlüter-demonstration på Christiansborg Slotsplads (6.10.).

1988 Til karnevalet havde vi valgt temaet “Fortid-nutid-fremtid”, hvor vi havde en stor dukke af Christian IV med en rullende tronstol med bagkulisse formet som et hjerte. Endnu engang Land og Folk Festival i august.

1989
Karnevalstemaet “Miljø”. Fredsmøde i Bruxelles i oktober.

1990
Karnevalstemaet “Vælt regeringen”, hvor vi genbrugte mange af vores hidtidige rekvisitter. Østersøtræf (25.-29.7.) på Bornholm. Land og Folk Festival (18.-19.8.)

1991
Protestmarch mod “Øresundsforbandelsen”, Store Bededag (26.4.). Optræden på Sjællandsbroen, bidende koldt. Til karnevalet havde vi valgt temaet “De fire elementer”. Karneval i Göteborg (1.-2.6.). Arrangement i Østerbrohuset i forbindelse med 499 årsdagen for Columbus’ færd over Atlanten (12.10.). Krig og Fred har været en sæson i medborgerhuset på Kapelvej, men flytter tilbage til Vesterbro Kulturhus.

1992
Til karnevalet havde vi valgt temaet “Columbus” i forbindelse med 500 årsdagen for de indfødtes møde med europæerne. Aalborg-ekspressen afgår fra Hovedbanegården (22.-24.5.), den første samling af de københavnske karnevalsgrupper. Vi begynder at deltage i andre byers karnevaler: Ballerup institutionskarneval (8.5.), Vesterbro Kulturuge (20.5.), Nykøping, Landskrona Karneval (31.7.-2.8.), FN-dagen (24.10.) i Smørhullet i Husum, workshop for “De grønne ingeniører” i Korsør (3.-4.10.)

1993
Karnevalstema “Racisme”. Krig og Fred far lavet sin første karnevals T-shirt med logo og tema. Karneval i Göteborg (18.-20.6.). Krig og Fred afholder “Jungleparty” (6.11.) i forbindelse med gruppens 10 års jubilæum.

1994
Karnevalstema: “Pedersen og verdenssituationen”. Krig og Fred, som hidtil har været en forening uden vedtægter, vedtager på en stiftende generalforsamling (4.9.) at få vedtægter.

1995
Karnevalstema: “Dansen om verden”. Krig og Fred er begyndt at arbejde med pagode. Ud af det skabes gruppen “Grupo Samba Papagode”

1996
Karnevalstema: “Den nordiske mytologi”. På generalforsamlingen (1. søndag i september) besluttes det, at bestyrelsen skal udskrive en navne- og farvekonkurrence med henblik på at ændre gruppens navn og grundfarve.

1997
På den ekstra generalforsamling (2.2.) vedtages, at gruppen ændrer navn fra karnevalsgruppen Krig og Fred til sambaskolen Bafo do Mundo (det er portugisisk og betyder verdens ånde eller pust fra verden). Ligeledes vedtages at sidestille pink og grønt som gruppens grundfarver. Karnevalstema: ????. Første karneval med nyt navn. Encontro i Göteborg (24.-29.6.), Falkenberg (25.-26.7.), Landskrona (1.-2.8.)