Bafo do Mundo’s Historie

Bafo do Mundo kan føre sin historie tilbage til det første karneval i København i 1982. Dengang startede gruppen som Karnevalsgruppen Krig og Fred, der primært optrådte i fredspolitiske sammenhænge. Det er mange år siden, og der er sket mange ændringer fra den gang til i dag. Navnet Bafo do Mundo er portugisisk og betyder et pust fra verden eller verdens ånde.

Karnevalsgruppen Krig og Fred blev oprettet i 1982 af medlemmer af det socialistiske kor Oktoberkoret. Gruppen virkede fra pinsekarnevallet i maj 1983 frem til omkring 1990, hvor foreningen skiftede navn til Bafo do Mundo Sambaskole.

Karnevalsgruppen Krig og Fred var en del af fredsbevægelsen. I 1987 fremstillede de hovedet af den amerikanske præsident Ronald Reagan i papmaché. Hovedet blev båret rundt i København under byens pinsekarneval, som en protest mod USAs atomvåbenoprustning. Figurerne kan i dag opleves på Nationalmuseet, hvor de indgår i samlingen Danmarks Nyere Tid.

Bafo Do Mundo Historie 03
Bafo Do Mundo Historie 02
Bafo Do Mundo Historie 01

Bafo do Mundo Sambaskole. Siden 1982. København Danmark © 2020 - Det Juridiske

Log in with your credentials

Forgot your details?