Bafo do Mundo’s Historie

Bafo do Mundo kan føre sin historie tilbage til det første karneval i København i 1982. Dengang startede gruppen som Karnevalsgruppen Krig og Fred, der primært optrådte i fredspolitiske sammenhænge. Det er mange år siden, og der er sket mange ændringer fra den gang til i dag. Navnet Bafo do Mundo er portugisisk og betyder et pust fra verden eller verdens ånde.

Karnevalsgruppen Krig og Fred blev oprettet i 1982 af medlemmer af det socialistiske kor Oktoberkoret. Gruppen virkede fra pinsekarnevallet i maj 1983 frem til omkring 1990, hvor foreningen skiftede navn til Bafo do Mundo Sambaskole.

Karnevalsgruppen Krig og Fred var en del af fredsbevægelsen. I 1987 fremstillede de hovedet af den amerikanske præsident Ronald Reagan i papmaché. Hovedet blev båret rundt i København under byens pinsekarneval, som en protest mod USAs atomvåbenoprustning. Figurerne kan i dag opleves på Nationalmuseet, hvor de indgår i samlingen Danmarks Nyere Tid.

Bafo Do Mundo Historie 03
Bafo Do Mundo Historie 02
Bafo Do Mundo Historie 01

Fra slutningen af 1970’erne til slutningen af 1980’erne fandtes en meget aktiv fredsbevægelse, som protesterede imod dansk støtte til stormagternes atomoprustning. En af de mange fredsgrupper var Krig og Fred. Det var en karnevalsgruppe, som blev dannet i 1982.

Den havde rod i den politiske venstrefløj, men hævdede, at politisk aktivisme var forenelig med samba, sang og pailletter. Indtil begyndelsen af 1990’erne deltog Krig og Fred i en række store optog og fredsdemonstrationer fx mod det amerikanske stjernekrigsprojekt. Temaet var hver gang kampen mellem det gode og det onde. Det gode blev bl.a. symboliseret ved en fredsdue, det onde ved skeletter eller USA’s daværende præsident Ronald Reagan.

Det Juridiske © 2018 Bafo do Mundo Sambaskole.

Log in with your credentials

Forgot your details?

X